اجرای استند برای دیتاسنترها

شرکت گسترش حرارت مطبوع نور از سال 1390 بمدت چهار سال در راستای همکاری با مرکز خدمات انفورماتیک بانک مرکزی اقدام به تولید انواع استندهای مورد استفاده در دیتاسنترها نموده است.

????

هم اکنون شرکت گسترش حرارت مطبوع نور آماده ارائه خدمات به تمامی شرکت ها و ارگانها می باشد.

استند آلومینیومی        دانلود کاتالوگ