تاسیسات و هوشمندسازی ساختمان

محصولات گسترش حرارت مطبوع نور           دانلود کاتالوگ           

تفکیک قبوض           دانلود کاتالوگ 

BMS(سامانه مدیریت ساختمان)           دانلود کاتالوگ

سیستم کنترل هوشمند موتورخانه(کدمحصول:MRMS-M-4-1)     دانلود کاتالوگ

 نگهداری تاسیسات حرارتی و برودتی    دانلود کاتالوگ


دیتا سنتر

کلیه کارهای مربوط به دیتا سنتر       دانلود کاتالوگ  

استند آلومینیومی دیتاسنتر       دانلود کاتالوگ

تایل های فن دار تحت شبکه             دانلود کاتالوگ

کریدور(Aisle Containment)    دانلود کاتالوگ

لوله کشی و کابل کشی          دانلود کاتالوگ

کانال کشی        دانلود کاتالوگ

نگهداری تاسیسات سرمایشی دیتاسنترها       دانلود کاتالوگ

نگهداری سیستم های اعلام و اطفا حریق         دانلود کاتالوگ

آهنگری و قطعه سازی       دانلود کاتالوگ

سوراخکاری و تخریب       دانلو کاتالوگ

تامین نیروی انسانی     دانلود کاتالوگ

رنگ آمیزی        دانلود کاتالوگ


دیتاشیت فنی محصولات

Electronic Switch Actuator, 4-fold

Electronic Switch Actuator, 8-fold

Electronic Relay, 1-fold

 Valve Drive Actuator, 230 V , 6 fold

Valve Drive Actuator, 230 V, 12 fold

Blower Actuator

Switch Actuator Module, 2-fold, 6 A

Switch Actuator Module, 2-fold, 16 A

Switch/Dim Actuator Module, 2-fold, 6 AX

Light Controller Module, 1-fold, 6 AX

Universal Dim Actuator Module, 1-fold

Lighting control and emergency lighting functions combined

DALI Switch Actuator, 2-fold, 16 AX

Flush_Mounted combined Actuator(SMH_A_143_03)

Switch Actuator, 16A (SMH_A_144_03)

Energy Actuator, 3Fold (MTR_E_313_03) 

Power Supply, 160 mA (GEN_P_503_03)

Blind/Roller Shutter Actuator, 230 V AC (LIG_B_403_03) 

Line Coupler (GEN_L_503_03)

IP Router (GEN_I_513_03)

IP Interface (GEN_I_523_03)

USB Interface (GEN_U_543_03)