کنترل هوشمند سردخانه

با توجه به نیازهای صاحبان و نگهدارندگان سردخانه ها شرکت گسترش حرارت مطبوع نور اقدام به ساخت دستگاه مانیتورینگ وضعیت سردخانه و کنترل هوشمند آن نموده است.

این دستگاه در مراحل طراحی و آزمایش قرار دارد و بزودی با کسب استاندارهای مربوطه روانه بازار خواهد شد.