کنترل هوشمند Solar System

امروزه با افزایش هزینه های انرژی و استفاده روزافزون از انرژی های خورشیدی جهت تامین نیازهای منازل و ساختمان ها کنترل وضیت عملکرد این سامانه ها بسیار حیاتی می باشد.

نیازهای کنترلی این صنعت:

  • – کنترل روشنایی
  • – کنترل سامانه های گرمایش
  • – کنترل استخرهای خورشیدی
  • – کنترل دستگاههای ذخیره برق
  • …..
  • شرکت گسترش حرارت مطبوع نور در این زمینه فعالیت های خود را آغاز نموده تا سهمی کوچک در راستای بهینه کردن مصرف انرژی های تجدید پذیر و کاهش مصرف سوخت های فسیلی داشته باشد.