post

گسترش حرارت مطبوع نور شما را به بازدید از سری محصولات IDEALux خود در اولین نمایشگاه تخصصی اینترنت اشیاء IOTEX2017  دعوت می نماید.

زمان : 30 بهمن لغایت 2 اسفند ماه

مکان : دانشگاه صنعتی امیر کبیر

بازدید از ساعت : 9 صبح الی 16

بازدید در روز 30 بهمن ماه از 13 ال  16 می باشد.